Προϊόντα Amita Motion με δυσάρεστη γεύση
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και η Περιφερειακή Διεύθυνση
Κεντρικής Μακεδονίας, απέβησαν αποδέκτες σχετικών πληροφοριών όσον αφορά στη διακίνηση
φυσικού χυμού με δυσάρεστη γεύση. Το συγκεκριμένο γεγονός επιβεβαιώθηκε και από την
εταιρεία παραγωγής, η οποία γνωστοποίησε την ανίχνευση στα συγκεκριμένα προϊόντα του μη
παθογόνου μικροοργανισμού Alicyclobacillus spp.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για φυσικό χυμό με την εμπορική επωνυμία «100% Φυσικός Χυμός
Amita Motion», που παρασκευάζεται από την επιχείρηση «Coca cola Ελληνική Εταιρεία
Εμφιάλωσης Α.Ε.», σε διάφορες συσκευασίες και ημερομηνίες λήξης, όπως φαίνονται κάτωθι :
100% ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ AMITA MOTION

Συσκευασία             Ημερομηνία Λήξης                Φωτογραφία Προϊόντος
8/1/2013
9/1/2013
      330ml,                   11/1/2013
χάρτινη συσκευασία   12/1/2013
16/1/2013
17/1/2013
18/1/2013
1/2/2013

6/2/2013

9/1/2013
1 l,                               11/1/2013
χάρτινη συσκευασία   17/1/2013
18/1/2013
1/2/2013
6/2/2013
7/2/2013
13/2/2013
14/2/2013

9/1/2013
1,5 l,                     11/1/2013
χάρτινη συσκευασία 18/1/2013

Ο ΕΦΕΤ άμεσα προχώρησε σε σχετικούς ελέγχους ήτοι τόσο σε επιθεώρηση των μονάδων
παραγωγής των εν λόγω προϊόντων όσο και σε αντίστοιχους εργαστηριακούς ελέγχους αυτών.
Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι σε εξέλιξη. Επισημαίνεται το γεγονός ότι η επιχείρηση καθυστέρησε να
ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές, ως όφειλε, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής και
ενωσιακής νομοθεσίας.
Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα (φωτογραφίες
άνωθι), για προληπτικούς λόγους να μην τα καταναλώσουν.