ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, στο πλαίσιουλοποίησης του Προγράμματος Επίσημου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας τωνΤροφίμων για την παρακολούθηση των προσθέτων και των χρωστικών ουσιών και σεσυνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Βόλου του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπίστωσετη διακίνηση προϊόντος «Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα»,…