Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, ύστερα από έλεγχο που
διενήργησε στην επιχείρηση «Τσατσάκης Α.Ε.», Ηράκλειο Κρήτης, διαπίστωσε τη διακίνηση
προϊόντος “κριτσίνια ηλιόσπορου”, ελληνικής προέλευσης, το οποίο εμφάνισε δυσάρεστη οσμή
και γεύση. Η ανωτέρω οργανοληπτική απόκλιση αποδόθηκε στην τάγγιση του ηλιόσπορου, το
οποίο αποτελεί συστατικό του προϊόντος.
Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Κριτσίνια Ηλιόσπορου Τσατσάκης», σε
συσκευασία των 360 g, με τα εξής στοιχεία :
i) Αριθμός παρτίδας 26042012 και ημ. λήξης 26/12/12
ii) Αριθμός παρτίδας 08052012 και ημ. λήξης 08/01/13
iii) Αριθμός παρτίδας 07062012 και ημ. λήξης 07/02/13
Το εν λόγω προϊόν παρασκευάστηκε, συσκευάστηκε και διακινήθηκε στην εσωτερική αγορά από
την επιχείρηση «Τσατσάκης Α.Ε.», Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των ανωτέρω παρτίδων του
συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση
του οποίου φαίνεται κάτωθι), προληπτικά να μην το καταναλώσουν.